10.10.2010

alexix zorbas - 1964


-patron; hayatın kendi sorundur, sorunsuz olan ölümdür.